ОБОРУДВАНЕ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ШИРОКА ГАМА ОТ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 3D ПРИНТЕРИ, РОБОТИ И МНОГО ДРУГИ. ПРЕДЛАГАНИНЕТЕ ОТ НАС ПРОДУКТИ СА С ВИСОКО КАЧЕСТВО И ГАРАНТИРАНО ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА НУЖДИТЕ НА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ.

ОБУЧЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯТА НИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM СРЕДА ВКЛЮЧВА И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ, ЗА ДА МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЕФЕКТИВНО НОВОТО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР. НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ ЩЕ ПРОВЕДАТ ОБУЧЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СПРЯМО НУЖДИТЕ НА ВАШИЯ ЕКИП.

КОНСУЛТАЦИИ

НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА STEM СРЕДА В УЧИЛИЩАТА Е ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТИ. ЗАТОВА СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА ОТГОВОРИ НА НУЖДИТЕ НА ВАШИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОЛЕКТИВ.
Развитието на обществото е тясно свързано с развитието на науката и технологиите.
STEM образованието е ключова област за научните педагогически изследвания в световен мащаб. То е признато за приоритет за страните от Европейския съюз, защото е тясно свързано с практически ценности, имащи отношение към икономическия растеж и производителността.
Знанията и постиженията на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) навлизат навсякъде и стават неизменна част от ежедневието на съвременния човек.
Във връзка с обявения от Министерството на образованието и науката проект за изграждане на училищна STEM среда, посредством процедура по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 "УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА", "Сиела Норма" АД предлага на училищата концепция за изграждане на STEM среда, която ще подпомогне обучението на учениците в тези области. Нашата концепция се основава на внедряването на съвременно оборудване и софтуер, които ще помогнат на учениците да приложат на практика теоретичните знания, придобити по време на учебния процес.Ние предлагаме широка гама от продукти, включващи интерактивни дъски, 3D принтери, роботи и много други. Предлаганите от нас продукти са с високо качество и гарантирано ще отговорят на нуждите на Вашето училище.

Допълнително, концепцията ни за изграждане на STEM среда включва и обучение на учителите, за да могат да използват ефективно новото оборудване и софтуер. Нашите експерти ще проведат обучения, които ще са персонализирани спрямо нуждите на Вашия екип.Кратки обучителни видеа на LEGO и Photon роботи, които са част от предлаганите от "Сиела" продукти

Ние вярваме, че внедряването на STEM среда в училищата е от решаващо значение за развитието на следващото поколение специалисти в науката, технологиите, инженерството и математиката. Затова сме готови, да Ви предложим индивидуално решение, което да отговори на нуждите на Вашия ученически колектив.За допълнителна информация и контакт:

тел.: 0887878975 – Христо Филипов
тел.: 0879 628 221 – Маруся Бациева
email: STEM@ciela.com